WC De Dijlespurters VV Mechelen VZW 0807588841 / RPR, afdeling Mechelen dijlespurters@telenet.be - www.dijlespurters.be

Volg ons

De Dijlespurters V.V. Mechelen
Een club met een voor de jeugd